Herb Gminy Sokolniki Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i poz. 1093), dyrektor szkoły biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

przedszkole rekrutacja Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Sokolniki na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice !

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sokolniki jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020, w tym harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Herb Gminy Sokolniki Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki, a także kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019