krzyk Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy, znajdziesz ją u nas! Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące skorzystania z nieodpłatnych porad, a także możliwości wstąpienia do klubu AA oraz Wspólnoty Al-Anon.

paragraf Jeśli ktoś z Twoich bliskich wymaga leczenia odwykowego, istnieje możliwość złożenia wniosku o przymusowe leczenie do GKRPA, bądź bezpośrednio do sądu. W załączeniu udostępniamy Państwu wzór wniosku.

znak zapytania Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podlega Wójtowi Gminy Sokolniki.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach zaprasza w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 10.00- 12.00 do Punktu Konsultacyjnego w GOKSiT w Sokolnikach ul. Parkowa 1. Porad udziela Pan Tomasz Wnęk tel. 509 651 633.

Potrzebujesz pomocy? Przyjdź, pomożemy, gwarantujemy fachową pomoc i anonimowość!

alkohol stop Do zadań Komisji należy:
- inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności związanych z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu
- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.