krzyk Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy, znajdziesz ją u nas! Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące skorzystania z nieodpłatnych porad, a także możliwości wstąpienia do klubu AA oraz Wspólnoty Al-Anon.

paragraf Jeśli ktoś z Twoich bliskich wymaga leczenia odwykowego, istnieje możliwość złożenia wniosku o przymusowe leczenie do GKRPA, bądź bezpośrednio do sądu. W załączeniu udostępniamy Państwu wzór wniosku.

znak zapytania Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podlega Wójtowi Gminy Sokolniki.

phoca thumb m profilaktyka 14 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach wraz z Gminą Sokolniki zorganizowała warsztaty profilaktyczne z wybitnym artystą- Jarosławem Wajk.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach zaprasza w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 10.00- 12.00 do Punktu Konsultacyjnego w GOKSiT w Sokolnikach ul. Parkowa 1. Porad udziela Pan Tomasz Wnęk tel. 509 651 633.

Potrzebujesz pomocy? Przyjdź, pomożemy, gwarantujemy fachową pomoc i anonimowość!

profilaktyka Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Wieruszowie w dniach 14-15 marca 2019 roku zorganizowała warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz trzeciej klasy gimnazjum.