UCHWAŁA NR XXII/135/20
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę
w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla
uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach

Uchwała Nr XII/71/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 17 lipca 2019r.

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokolniki od 1 września 2019 r.

Uchwała Nr XV/83/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 września 2019r.

w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego dzieciom i młodzieży w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki

Uchwała Nr XV/82/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 września 2019r.

w sprawie programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki

UCHWAŁA NR XXXIX/222/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach

UCHWAŁA NR XXXIX/221/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki