UCHWAŁA NR XXXI/175/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pichlicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pichlicach

UCHWAŁA NR XXXI/174/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Ochędzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starym Ochędzynie

UCHWAŁA NR XXXI/173/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Sokolniki

UCHWAŁA NR XXVI/150/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

UCHWAŁA NR XXIV/142/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym

Uchwala Nr XVIII/100/2005 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół prowadzonych przez gminę Sokolniki


Uchwala Nr XVIII/100/2005.pdf