telefon zaufania 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.

Herb Gminy Sokolniki Ogłoszenie Wójta Gminy Sokolniki o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sokolnikach.

GOPS logo Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Jest Czynny Całą Dobę!

ZUS logo

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami ZUS dla przedsiębiorców dotyczącymi np. świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy

GOPS logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach – Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 r., w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wszelkie kontakty w sprawach dotyczących przemocy odbywać się będą drogą telefoniczną lub mailową .

GOPS logo GOPS w Sokolnikach informuje :Aktualnie lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji.

GOPS logo Osoby starsze, chore i samotne , które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie maja bliskich czy sąsiadów , którzy mogliby je zrobić, mogą skorzystać z pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

GOPS logo W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 i wzmożonym społecznym niepokojem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach umożliwia Państwu od dnia 23 marca br zdalne wsparcie psychologiczne ( w formie telefonicznej, e-mail, on-line/skype).