„Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju.
Uspokaja tumult i wzburzenie myśli, uśmierza gniew.
Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców godzi wrogów.”
Św. Bazyli Wielki

11 grudnia 2010 r. o godz. 19.00, w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Sokolnikach odbył się II Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach.
Przez 1,5 godz. w kościele rozbrzmiewał najpiękniejszy instrument jakim jest głos ludzki, który poruszał do głębi serca i dusze słuchaczy.

O godz.15.00 oficjalnego otwarcia festynu dokonała Wójt Gminy Sokolniki – Pani Barbara Wyrwas.

Część artystyczną tegorocznego festynu rozpoczął występ Kapeli Ludowej działającej przy GOK w Czastarach.Następnie bogaty repertuar zaprezentował Zespół Folklorystyczny „Sokolniki”, który już od ponad 30 – lat wpływa na rozwój kultury w naszej gminie, ocalając od zapomnienia folklor i tradycje naszych ziem.W dalszej kolejności mogliśmy posłuchać Kwintetu Instrumentalnego z Czastar.
Na odważnych czekały nagrody ufundowane przez Gminę Sokolniki za udział w grach i konkursach rodzinnych. Można było zmierzyć się ze sobą wykorzystując swój talent głosowy, siłę fizyczną bądź też zaprezentować talenty aktorskie.

XII Powiatowe Prezentacje Teatralne
20.04.2010 r. XII Powiatowe Prezentacje Teatralne w Wieruszowie

Grupa rozpoczęła swoją działalność od przedstawienia pt. „Tolerancja”, który zaprezentowała w dniu 20 kwietnia 2010 r. w Wieruszowskim Domu Kultury na XII Powiatowych Prezentacjach Teatralnych jak również w sali GOKSiT w Sokolnikach.

„Niech więc dobry duch zbuduje w naszym sercu pokój,
Niech pragnienie, choćby najmniejszego szczęścia,
spełni się i zamieni w autentyczną radość,
a w żadnym sercu nie zabraknie miejsca dla Boga
i dla drugiego człowieka.”
Eligiusz Dymowski OFM

7 stycznia 2010 r. w GOKSiT w Sokolnikach odbyło się Spotkanie Opłatkowe zorganizowane dla emerytów, rencistów oraz ludzi samotnych z terenu Gminy Sokolniki.
Organizatorem spotkania był GOKSiT w Sokolnikach przy współpracy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.