pogotowie techniczne logo ZGŁOŚ AWARIĘ

Awarie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, problemy techniczne w pasie drogowym dróg gminnych Mieszkańcy Gminy Sokolniki mogą zgłaszać pod numerem telefonu
62 78 45 159 w godzinach pracy Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku.

lub pod numerami telefonów:

  • 697 064 286
  • 697 064 287

Szczegółowe daty odczytów będą ma bieżąco modyfikowane. Harmonogram może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.

Informujemy, iż gmina Sokolniki nawiązała współpracę z „REBA Organizacją Odzysku S.A.” oraz Fundacją Ekologik w zakresie zbiórki zużytych baterii oraz akumulatorów małogabarytowych.
Jeżeli zdecydujesz się na zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do jednego z punktów selektywnej zbiórki, wyznaczonych w gminie, dbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń.