Lekarz Weterynarii

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ !!!

Dnia 5 lipca 2021 r. cały teren powiatu wieruszowskiego został objęty ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku z tym, cała gmina Wieruszów oraz część gmin: Galewice i Sokolniki znalazły się w tzw. strefie niebieskiej, a gminy: Bolesławiec, Czastary, Lututów, Łubnice oraz część gmin: Galewice i Sokolniki – w tzw. strefie czerwonej.

W załączeniu znajdziecie Państwo informacje dotyczące zagrożeń i prewencji w związku z ryzykiem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).

piorin logo

Zasady przemieszczania bulw ziemniaków po terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państwach Unii Europejskiej oraz ewentualne kary za nie przestrzeganie przedmiotowych przepisów.

Więcej informacji: pismo

Herb Gminy Sokolniki Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu w sprawie zasad, które muszą być spełnione by zwierzę poddane ubojowi z konieczności mogło zostać przekazane do spożycia.
Więcej w praktycznych wskazówkach dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

Herb Gminy Sokolniki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami niewiadomego pochodzenia.
Więcej w piśmie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Nr WNN.7114.8.2019 z dnia 12.02.2019 r.